Villkor


VILLKOR, RESEGARANTI, GDPR & COOKIES

 

VILLKOR


Underverk Event & Kommunikation AB tillämpar kundanpassade villkor då varje bokning är unik. Villkoren kommuniceras och utformas i samband med bokning.


RESEGARANTI


Underverk Event & Kommunikation AB har som arrangör och återförsäljare av paketresor ställt resegaranti till Kammarkollegiet.


Resegarantilagen skyddar resenärer som köpt en paketresa. Resegarantin innebär att de företag som arrangerar och säljer paketresor måste ställa säkerhet hos Kammarkollegiet. Om researrangören av någon anledning inte kan genomföra resan, t.ex. vid en konkurs, så används denna säkerhet till att ge ersättning åt drabbade resenärer.


Resegarantilagen (2018:1218) avser att ekonomiskt skydda resenärer.


Vid frågor om hur resegarantilagen skyddar din resa kontakta Kammarkollegiet (extern länk).

GDPR


Den här policyn förklara hur, när och varför dina personuppgifter behandlas av Underverk Event & Kommunikation AB.

Policyn gäller för all användning. Vid tillämpningen av denna policy avses med ”Wonder Event”, "Wonder", ”vi” eller ”vår”; Underverk Event & Kommunikation AB, org. nr. 559187-8417. Wonder är personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter och annan information som du lämnar. Wonder Event behandlar alltid personuppgifter i enlighet med EUs förordning om skydd för fysiska personer med avseende på personuppgiftsbehandling (”GDPR”) samt även i enlighet med annan nationellt gällande lagstiftning, förordning etc. som är tillämplig på personuppgiftsbehandling.


Din rätt till sekretess och integritet är viktig för oss. Vi försöker därför alltid så långt som möjligt minimera vår behandling av dina personuppgifter. Behandlingen omfattar endast sådana personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna leverera våra tjänster till dig.


Den 25 maj 2018 ersätts den svenska personuppgiftslagen av EU:s allmänna Dataskyddsförordning, GDPR. Wonder är då, på liknande sätt som idag, direkt ansvarigt för att leva upp till GDPR:s krav på personuppgiftsansvarig. Wonder behandlar resenärernas personuppgifter i egenskap av självständigt personuppgiftsansvarig för resenärernas uppgifter. Wonder är alltså inte personuppgiftsbiträde och kan därför inte ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal. Varje företag/kund till Wonder är personuppgiftsansvarigt för sina anställdas personuppgifter eftersom företaget måste kunna fatta egna beslut om "varför" och "hur" anställdas personuppgifter används för personaladministrationen.


Wonder är däremot personuppgiftsansvarigt för resenärers personuppgifter och i den rollen har Wonder direkt ansvar för att säkerställa efterlevnad av dataskyddsregelverket. 


Svenska Resebyråföreningen har uttalat att "Det är resebyrån som är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandling som sker hos resebyrån och således den som självständigt och på eget ansvar har att tillse att den behandling av personuppgifter som resebyrån utför står i överensstämmelse med GDPR”.


Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet. Vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller resebeställningar, uppföljning och information.


Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Företagsnamn
 • Personnamn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Födelsedatum
 • Titel
 • Fotografier/passkopior
 • Bankuppgifter
 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
 • Innehåll som du själv uppger, s.k. användargenererat innehåll t.ex. särskilda önskemål om platsreservation samt önskemål om specialmat

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Wonder lämnar enbart ut dina personuppgifter till tredje part (som tex. flygbolag, hotell, bussbolag, rederier, cateringföretag) för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund. Aldrig i annat syfte och alltid så restriktivt som möjligt.


Om du tackat ja till nyhetsbrev eller erbjudanden använder vi även uppgifterna för att kunna ge information, erbjudanden och nyhetsbrev.

Ansvarig för personuppgifterna är Wonder.  


Du kan när som helst begära att dina personuppgifter rättas eller tas bort genom att kontakta oss på hello@wonderevent.se.


Underverk Event & Kommunikation AB

Stockholm, 10 januari 2019Cookies 


En cookie är en liten datafil som varje hemsida placerar på din hårddisk. Cookies kan endast innehålla sådana personuppgifter som du själv har uppgett. Våra cookies kan inte läsa av data från din hårddisk eller läsa av cookiefiler som skapats från andra hemsidor. Vi använder även cookies för att spåra användartrafikmönster. Detta görs för att kunna utvärdera våra användares mönster och se hur effektiv vår navigationsstruktur är för att kunna hjälpa användare att genomföra undersökningar så effektivt som möjligt.

 
 
 
 

Wonder Event är en nytänkande och oberoende event- och kommunikationsbyrå med över 10 års erfarenhet av branschen. Vi brinner för att skapa minnesvärda möten mellan människor och strävar efter att bygga långsiktiga relationer och nära samarbeten med våra uppdragsgivare. Vi utgår alltid utifrån era förutsättningar, från idestadiét med konceptutveckling och genom hela processen med projektledning och genomförande av alla sorters evenemang.


Vi vill jobba med kunder som förstår och värdesätter vårt arbetssätt och uppskattar att vi alltid strävar efter att vara lyhörda, personliga och närvarande.


Vi tar oss an ert uppdrag med fullt engagemang för vi vet att varje tillfälle är unikt och kräver 100 % fokus för att bli ett äkta underverk

Kontakt

Wonder Event

Underverk Event & Kommunikation AB

Org. nr: 559187-8417


Besök: Tre Liljor 1, 113 44 Stockholm

 

Allmänt:

hello [at] wonderevent.se

 

Nya affärsförslag:

sebastian [at] wonderevent.se

+46 (0) 703 960 082

 


 Vi stödjer

 

Villkor, Resegaranti & GDPR


© 2020. Wonder.